Bielizna

Zgłoszenie do artykułu: Bielizna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Bielizna

główny wykonawca

Janiszewski, Jarosław

główny wykonawca

wokal

Figura, Jarosław

główny wykonawca

gitara basowa, gitara

Jarmakowicz, Andrzej

główny wykonawca

perkusja

Koziarowski, Zbigniew

główny wykonawca

pianino, gitara

Pawlak, Piotr

główny wykonawca

gitara

Zabłocki, Jarosław

główny wykonawca

gitara

Hinz, Wojciech

główny wykonawca

gitara basowa

Jacuniak, Radovan

wykonawca gościnny

gitara basowa

Tesmer, Adriana

wykonawca gościnny

obój

Gajdus, Jacek

wykonawca gościnny

skrzypce

Winiecki, Jarosław

wykonawca gościnny

kongi

Kuran, Andrzej

wykonawca gościnny

akordeon

Staniszewski, Jacek

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.11.2015].