Pani Jola

Zgłoszenie do artykułu: Pani Jola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Bielizna

główny wykonawca

Furman, Jarosław

główny wykonawca

gitara

Jacuniak, Radovan

główny wykonawca

gitara basowa

Janiszewski, Jarosław

główny wykonawca

wokal

Jarmakowicz, Andrzej

główny wykonawca

perkusja

Pawlak, Piotr

główny wykonawca

gitara

Kaniecki, Józef

wykonawca gościnny

skrzypce

Mazzoll, Jerzy

wykonawca gościnny

klarnet

Trzaska, Mikołaj

wykonawca gościnny

saksofon

Wojciechowski, Dariusz

wykonawca gościnny

pianino

Furman, Jacek

fotografie

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.11.2015].