Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

Zgłoszenie do artykułu: Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Bielizna

główny wykonawca

Hinz, Wojciech

główny wykonawca

gitara basowa, gitara, programowanie

Janiszewski, Jarosław

główny wykonawca

wokal

Jarmakowicz, Andrzej

główny wykonawca

perkusja, programowanie

Pawlak, Piotr

główny wykonawca

gitara

Zabłocki, Jarosław

główny wykonawca

gitara

Kuran, Andrzej

wykonawca gościnny

akordeon

Winiecki, Jarosław

główny wykonawca

kongi

Staniszewski, Jacek

projekt graficzny, fotografie

Winiecki, Jerzy

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=1356
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 15.11.2015].

3. 

https://www.polskirock.eu/wiara-nadzieja-milosc-inwigilacja,bielizna,1817,plyta.html
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 26.02.2020].