Zgłoszenie do artykułu: Live

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Demarczyk, Ewa

główny wykonawca

wokal

Pukalak, Adam

wykonawca gościnny

perkusja

Opuszyński, Roman Stanisław

wykonawca gościnny

fortepian

Zarycki, Andrzej

wykonawca gościnny

fortepian

Swoboda, Witold

wykonawca gościnny

skrzypce

Paleta, Zbigniew

wykonawca gościnny

skrzypce

Łacny, Zenon

wykonawca gościnny

skrzypce

Kopytko, Janusz

wykonawca gościnny

kontrabas

Łagocki, Zbigniew

fotografie, projekt graficzny

Sasin, Andrzej

realizacja dźwięku

Lipiński, Andrzej

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=231
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 27.12.2021].