Bands of 80’s

Zgłoszenie do artykułu: Bands of 80’s

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Dudek, Ireneusz

główny wykonawca

Makowski, Mirosław

projekt graficzny

Kutyło, Tomasz

redaktor

Duda-Gracz, Jerzy

projekt graficzny

Bąk, Andrzej

realizacja dźwięku

Gloger, Ryszard

realizacja dźwięku

Lupa, Andrzej

realizacja dźwięku

Madziar, Piotr

realizacja dźwięku

Przybylski, Wojciech

realizacja dźwięku

Regulski, Jacek

realizacja dźwięku

Sasin, Andrzej

realizacja dźwięku

Szczepański, Piotr

realizacja dźwięku

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 18.08.2014].