Samasyrop: golden hits

Zgłoszenie do artykułu: Samasyrop: golden hits

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Golden Life

główny wykonawca

Wolski, Adam

główny wykonawca

wokal

Bogdziewicz, Jacek

główny wykonawca

gitara basowa

Brandowski, Jacek

główny wykonawca

gitara

Turbiarz, Jarosław

główny wykonawca

gitara

Próchnicki, Maciej

główny wykonawca

perkusja

Polak, Radosław

fotografie

Leszczyński, Rafał

fotografie

Laska, Robert

fotografie

Lange, Michał

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 01.04.2016].