Zgłoszenie do artykułu: 666

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kat

główny wykonawca

Jaguś, Tomasz

główny wykonawca

gitara basowa

Kostrzewski, Roman

główny wykonawca

wokal

Loth, Ireneusz

główny wykonawca

perkusja

Luczyk, Piotr

główny wykonawca

gitara

Mrowiec, Wojciech

główny wykonawca

gitara

Domaszczyński, Krzysztof

producent

Kloek, Jos

realizacja dźwięku

Brzeziński, Piotr

asystent

Jarczyk, Halina

asystent

Solecki, Andrzej

asystent

Łyczkowski, Piotr

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

https://polskirock.eu/plyta/kat-666-mmpcd0570/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 15.05.2024].