12 groszy

Zgłoszenie do artykułu: 12 groszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kazik

główny wykonawca

wokal, sample, saksofon sopranowy, saksofon altowy

Burzyński, Adam

główny wykonawca

gitara

Filiks, Sebastian

główny wykonawca

gramofony

Mazzoll, Jerzy

główny wykonawca

klarnet, saksofon tenorowy, klarnet basowy

Pietrzak, Sławomir

główny wykonawca

gitara, instrumenty klawiszowe, wokal

Rewak, Andrzej

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Szymańczak, Andrzej

główny wykonawca

perkusja

Wereński, Ireneusz

główny wykonawca

gitara basowa

Georgiew, Andrzej

fotografie

Staszewski, Jan

projekt graficzny

Kazialski, Stanisław

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 15.10.2015].