Bela Pupa

Zgłoszenie do artykułu: Bela Pupa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bela Pupa

Wykonwca wg wydawcy:

Kora, Püdelsi

Data wydania:

1988

Wydawca:

Polskie Nagrania Muza

Numer katalogowy:

SX2612

Nośnik:

LP

Czas trwania:

38:29

Miejsce nagrania:

Studio ZPR „Teatr STU” w Krakowie

Infomacje

Płyta nagrana w hołdzie dla zmarłego przyjaciela Kory – Piotra Marka. Wewnętrzna cenzura Polskich Nagrań wycięła bez niczyjej zgody słowa, które uznała za nieprzyzwoite[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kora.org.pl/blog/dyskografia/kora-pudelsi-bela-pupa
Oficjalna strona internetowa Kory [odczyt: 11.12.2016].

3. 

https://polskirock.eu/plyta/kora-i-pudelsi-bela-pupa-sx2612/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 11.12.2016].