Radosna Niepodległości: wybór pieśni

Zgłoszenie do artykułu: Radosna Niepodległości: wybór pieśni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Loch Camelot

główny wykonawca

Gorpienko, Łada Marija

główny wykonawca

wokal

Bucka-Honzatko, Marta

główny wykonawca

wokal

Malczewska-Starowieyska, Beata

główny wykonawca

wokal

Rösner-Zawilińska, Agnieszka

główny wykonawca

wokal

Klimowicz, Roman

główny wykonawca

wokal

Madej, Kazimierz

główny wykonawca

wokal

Rados, Bartłomiej

główny wykonawca

wokal

Róg, Andrzej

główny wykonawca

wokal

Madej, Jagoda

główny wykonawca

wokal

Zaleska, Joanna

główny wykonawca

wokal

Zawiliński, Edward

opracowanie muzyczne

Bibliografia