Roesnerówna, Agnieszka

Zgłoszenie do artykułu: Roesnerówna, Agnieszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Fot. Magdalena Skrzyszowska

Nazwisko rodowe:

Roesnerówna, Agnieszka

Rösnerówna, Agnieszka

Nazwisko:

Rösner-Zawilińska, Agnieszka

Data urodzenia:

26 sierpnia 1967

Informacje

Artystka kabaretu Loch Camelot, z którym współpracuje od 2001 r. W maju 2002 r. odbyła się premiera jej solowego recitalu pt. Szukaj mnie. Program spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, nie tylko na deskach rodzimego kabaretu, ale również, m.in. w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Składają się na niego różne stylistycznie, bardzo nostalgiczne i poetyckie piosenki. Śpiewa teksty Wisławy Szymborskiej (Urodziny), Mariana Hemara (Taka mała) i Adama Ziemianina (Mały książę), choć nie brakuje klasyki w postaci piosenek do słów Bolesława LeśmianaJuliana Tuwima. Można też usłyszeć słynne piosenki Edith Piaff, Mariny CwietajewejAleksandra Wertyńskiego. Do większości prezentowanych piosenek muzykę skomponował Edward Zawiliński. Od trzech lat artystka współpracuje z Polonią wiedeńską, występując w kabarecie „E” i w piwnicy „Takt” – scenie Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kulturalnego[1].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://www.rosnerowna.republika.pl
Oficjalna strona internetowa Agnieszki Rösnerówny [odczyt: 02.03.2010].