Wings of a dove

Zgłoszenie do artykułu: Wings of a dove

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Lombard

główny wykonawca

Kempf, Włodzimierz

główny wykonawca

perkusja

Ostrowska, Małgorzata

główny wykonawca

wokal

Stróżniak, Grzegorz

główny wykonawca

wokal, instrumenty klawiszowe

Zander, Piotr

główny wykonawca

gitara

Bąk, Andrzej

realizacja dźwięku

Gloger, Ryszard

realizacja dźwięku

Kranendonk, Jan

realizacja dźwięku

Gulczyński, Jacek

fotografie

Niewiarowski, Piotr

manager

Rockhuizen, Bert

producent

Bibliografia

1. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=442
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 14.02.2015].