Człowiek jam niewdzięczny

Zgłoszenie do artykułu: Człowiek jam niewdzięczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Niemen, Czesław

główny wykonawca, mastering, rekonstukcja nagrań, projekt graficzny

wokal, flet

Mikuła, Jacek

główny wykonawca

organy hammonda

Jaśkiewicz, Tomasz

główny wykonawca

gitara

Zieliński, Janusz

główny wykonawca

gitara basowa

Bartkowski, Czesław

główny wykonawca

perkusja

Namysłowski, Zbigniew

główny wykonawca

saksofon altowy

Stefański, Janusz

główny wykonawca

perkusja

Prońko, Krystyna

główny wykonawca

chórki

Borca, Zofia

główny wykonawca

chórki

Linkowska, Elżbieta

główny wykonawca

chórki

Gajewska, Zofia

reżyser nagrań

Złotkowski, Jacek

realizacja dźwięku

Sanecki, Marian

fotografie

Komasa, Gina

powiązany

Mandau, Monika

redaktor

Popis, Jan

redaktor

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.06.2016].