Złota Trójka: kolekcja największych przebojów listy 1992-1996. Pr...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Różni wykonawcy

główny wykonawca

Mercury, Freddie

główny wykonawca

wokal

Górniak, Edyta

główny wykonawca

wokal

Michael, George

główny wykonawca

wokal

Varius Manx

główny wykonawca

Mike & The Mechanics

główny wykonawca

Hey

główny wykonawca

McCartney, Paul

główny wykonawca

Grzegorz z Ciechowa

główny wykonawca

Lennox, Annie

główny wykonawca

Gawliński, Robert

główny wykonawca

Marx, Richard

główny wykonawca

T.Love

główny wykonawca

Secada, Jon

główny wykonawca

Atrakcyjny Kazimierz

główny wykonawca

Niedźwiecki, Marek

wybór

Stasiewicz, Jerzy

powiązany

Fabjański, Marcin

powiązany

Pilewska, Anita

projekt graficzny

Bibliografia