Europa i Azja

Zgłoszenie do artykułu: Europa i Azja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Sztywny Pal Azji

główny wykonawca

Ciaputa, Zbigniew

główny wykonawca

kongi

Deda, Janusz

główny wykonawca

perkusja

Kisiński, Jarosław

główny wykonawca

gitara akustyczna, gitara, wokal

Nazimek, Paweł

główny wykonawca

gitara basowa, chórki

Nowak, Leszek

główny wykonawca

chórki, pianino, wokal

Turek, Andrzej

główny wykonawca

gitara akustyczna

Wojciul, Ryszard

wykonawca gościnny

saksofon

8, 10

Kowalczyk, Włodzimierz

realizacja dźwięku

Czechak, Tadeusz

asystent

Bokowy, Stanisław

remastering

Sito, Paweł

redaktor

Brzezicki, Andrzej

projekt graficzny

Linder, Jerzy

powiązany

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”

2. 

https://polskirock.eu/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 05.05.2023].