Nagrania radiowe z lat 1964–1966

Zgłoszenie do artykułu: Nagrania radiowe z lat 1964–1966

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Tajfuny

główny wykonawca

Czerwiński, Wiesław

główny wykonawca

organy

24, 25

Florczyk, Jan

główny wykonawca

wokal

29, 30

Godlewski, Janusz

główny wykonawca

wokal

21, 22

Kendelewicz, Bohdan

główny wykonawca

gitara

Antoszewski, Zbigniew

główny wykonawca

gitara basowa

Bańkowski, Krzysztof

główny wykonawca

gitara

Bednarski, Mirosław

główny wykonawca

perkusja

Tumidajski, Jerzy

główny wykonawca

perkusja

Mazurkiewicz, Józef

wykonawca gościnny

klarnet

14

Meteory

wykonawca gościnny

chórki

8, 13, 15, 17

Bibliografia