Zgłoszenie do artykułu: Tajfuny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Tajfuny

Data powstania:

1962

Data rozwiązania:

1968

Informacje

Zespół instrumentalny utworzony latem 1962 r. z byłych muzyków Big Beat Sextet, zespołu klubu studenckiego „Stodoła” w Warszawie. Pierwszy skład: Zbigniew Antoszewski – bg., Krzysztof Bańkowski – g., Mirosław Bednarski – dr., Bohdan Kendelewicz – g. Początkowo występował z wokalistą Januszem Godlewskim. W 1965 r. stał się kwintetem ze Zbigniewem Bizoniem – ten. sxf..

Został zespołem do nagrań muzyki rozrywkowej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia. Współpracował na estradzie i w nagraniach m.in. z Ali-Babkami, Wojciechem Gąssowskim, Maciejem Kossowskim, Daną Lerską, Bohdanem Łazuką, Siostrami Panas, Piotrem Szczepanikiem, Markiem Tarnowskim i Juliuszem Wystupem. Jego muzycy uczestniczyli także w nagraniach radiowego zespołu Ricercar ’64.

Istniał do 1968 r. Z muzyków Tajfunów Zbigniew Bizoń utworzył grupę Bizony. Z zespołem współpracowali także Wiesław Czerwiński – org. i Jerzy Tumidajski – dr.

W 1991 r. ukazał się LP Gwiazdy mocnego uderzenia: Tajfuny, złożony z nagrań dokonanych w latach 1964–1966[1].

Bibliografia