Znowu razem

Zgłoszenie do artykułu: Znowu razem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Trubadurzy

główny wykonawca

Dziubiński, Zbigniew

główny wykonawca

gitara

Gorbaczyński, Bogdan

główny wykonawca

gitara basowa

Kowalewski, Sławomir

główny wykonawca

wokal

Krawczyk, Krzysztof

główny wykonawca

wokal

Żytkowiak, Halina

główny wykonawca

wokal

Rostkowski, Tomasz

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Słotkowicz, Jan

główny wykonawca

perkusja

Kubiak, Tadeusz

fotografie

Guyski, Ewald

projekt graficzny

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

Pakosiewicz, Maria

reżyser nagrań

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=1637
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 18.09.2014].