Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf kompozytora

A jak poszedł król na wojnę : utwór na chór męski : op. 12

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1913

rękopis: autor niezidentyfikowany

AbeCe chleba chcę

rękopis: autor niezidentyfikowany

1897

rękopis: autor niezidentyfikowany

Ach już się zbliża ta chwila ostatnia…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

kserokopia autografu

1981

rękopis: autograf kompozytorki

rękopis: kopia nieznanego autora

1905-07

rękopis : autograf kompozytora

Apelacja Villona

rękopis : autograf kompozytora

1952

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

-

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

druk

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

Arietka Pazia z opery Pałac Lucypera

rękopis : kopia nieustalonego kopisty

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieznanego autora

Ave maris stella : modlitwa : śpiew z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autograf kompozytora