Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
#1

Szogun

(Wolny jak) Taczanka na stepie zob. Taczanka

Kat

...

0/6

007

nieznany

1-2, 1-2 zob. Raz-dwa, raz-dwa

12

12 rodzin zob. Dwanaście rodzin

13 grudnia

13-go grudnia

133

133

140

140

Ira

Ira

Sienfeld_Peter

24

Paganini_Niccolo

28

29 listopada zob. Rocznica powstania

nieznany

2B

3,4 bądź Frifol zob. Żelazo nie klęka

312 tys. km2 gówna zob. 312 tys. km kw. gówna

51

51

66
666

666

Kat

7

7+

888

9/1

?
Мы сегодня расстались с тобою zob. A więc dziś rozstałem się z Tobą
„Parasola” piosenka szturmowa zob. Chłopcy silni jak stal
Ítaca zob. Itaka
Žalobno stonet zob. Jęczy żałośnie
Маљчики zob. Maljčiki

Činav łake angruscori zob. Pierścionek

nieznany

nieznany

À Amsterdam zob. To Amsterdam

Paganini, Niccolò

„Rosyjska Samosierra”

Pysznik, B.

„Zamonit”

Mech, Leszek