Filtry

C.

Autor słów: Prykowska, Joanna

Autor muzyki: Cwajda, Konrad

C. J. M.

Autor słów: Borysewicz, Jan

Autor muzyki: Borysewicz, Jan

C.d.n.

Autor muzyki: Łągwa, Jacek

CM3
Zawiera: Tekst utworu
Strona z 234