Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
Folk Theatre zob. Cashmere

2001-12

2004

2003

2003

2001

Fajf zob. Kabaret Fajf

1984

2014

Fame District

2004

Familia

Fanatic

1986-09

1996

Feno zob. Fenomen

1996

1984

1986

1959-11

1972

1989

1999

1958

Foksal Semi Dixieland zob. Pinokio

1951

1960

2001-06

1985

Framauro zob. Millenium

1999

1959

1980

Front-Heyman Jazz zob. Heyman-Front Jazz

1930

1943

1993-09