Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
Tymoteusz zob. 2Tm2,3

1995

The Cracow Klezmer Band zob. Cracow Klezmer Band

1997

1979

Teatrzyk Piosenki Satyrycznej „Czyści jak Łza” zob. Czyści jak Łza

1983-02

1969-09

1980

Tropicale Thaitii Granda Banda zob. Tropicale Thaiti Granda Banda

1969-09

1980

Trio Stress zob. Stress

1971

Tercet Egzotyczny Grupa Wokalna Izabelli zob. Tercet Egzotyczny

The Baggins Group zob. H.D.R.M.

1996

1961

1968

The Boors zob. Kryzys

1978

1981

The Wilanow String Quartet zob. Kwartet Wilanów

1967

The Freshmen zob. Myslovitz

1992

2000

1980

1982-01

Teenage Love Alternative zob. T.Love

1982-01

2001

2001

TSA

1980

Tajne Stowarzyszenie Abstynentów zob. TSA

1980

TSA ’99 zob. TSA

1980

1962

1968

1990-03

1996

1965

1968

1935

Tercet Wokalny Mikołaja Lewickiego zob. Trio Profesora Mikołaja Lewickiego

1935

1971

2001

2001-01

1930

1932

1986

1989

1977

1981

The Willows zob. The Willows Revival Singers

1981

1930

1932

1963

Trubadurzy ’85 zob. Trubadurzy

1963

1981-01

1970

1980-01

Twinkle Bros. zob. Twinkle Brothers’