Drukarnia „Czytelnika” Nr 3

Zgłoszenie do artykułu: Drukarnia „Czytelnika” Nr 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (81)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Nowa Huto!

Czytelnik

1952

Brzózka-Bieriozka

Czytelnik

1951

Pieśni polskie

Czytelnik

1952

Pieśni. Z. 1

Czytelnik

1951

Pieśni. Z. 2

Czytelnik

1951

Jabłuszko

Czytelnik

1951

Ami, go home!

Czytelnik

1952

Lenino: na głos i fortepian

Czytelnik

1951

Piosenka o Nowej Hucie: na kwartet akordeonowy

Czytelnik

1951

Mój dom

Czytelnik

1952

Na prawo most, na lewo most: na kwartet akordeonowy

Czytelnik

1951

Niedaleko od Krakowa

Czytelnik

1952

Pieśń górnicza

Czytelnik

1952

Piosenka o gdańskim morzu

Czytelnik

1952

Polka antybumelantka

Czytelnik

1951

Polka antybumelantka: na orkiestrę

Czytelnik

1952

Rudy Lech

Czytelnik

1952

Pieśń o ziemi ojczystej

Czytelnik

1952

Zakochany wiatr: walc na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Dzieci śpiewają: piosenki dla dzieci na głos z fortepianem. Z. 1

Czytelnik

1951

Traktor: piosenka dla dzieci i młodzieży

Czytelnik

1952

Biały gołąb: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Jestem zuch: piosenki dla dzieci na głos i fortepian

Czytelnik

1951

Umarł Maciek

Czytelnik

1952

Pieśni młodzieży świata

Czytelnik

1952

Zawsze i wszędzie: walc angielski

Stanisław Arct

1948

Serce załogi: piosenka z filmu „Załoga”

Czytelnik

1952

Żniwiarka

Czytelnik

1952

Jeden dzień: walc: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Kolonia Mariensztat: na głos fortepian

Czytelnik

1952

Na Żeraniu: walc: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Do przenajświętszych Twoich stóp: modlitwa kościelna

Z. Krasowski

1946

Gotów bądź

Czytelnik

1952

Hej, zimowe – hej, igrzyska

Czytelnik

1952

Jaś i harmonia

Czytelnik

1951

Dzień krwi i chwały

Czytelnik

1951

Naprzód idziemy

Czytelnik

1951

Służba Polsce

Czytelnik

1951

Buduj Warszawę

Czytelnik

1951

Pieśń o przyjaźni polsko-radzieckiej

Czytelnik

1951

Groźna dziewczyna: parafraza koncertowa

Czytelnik

1951

Groźna dziewczyna: parafraza koncertowa na fortepian

Czytelnik

1951

Pieśń wieczorna

Czytelnik

1951

Na nowej drodze: pieśni masowe

Czytelnik

1951

Kołysanka warszawska

Czytelnik

1951

Kujawiak

Czytelnik

1951

Młoda piosenka

Czytelnik

1951

Piosenka o wiosennym siewie

Czytelnik

1952

Pokój! Mir! Frieden! Paix!

Czytelnik

1951

Stawaj bracie

Czytelnik

1952

Sztafeta pokoju

Czytelnik

1952

Warszawska Dzielnica Mieszkaniowa MDM: polka

Czytelnik

1952

Zwycięski sztandar

Czytelnik

1952

W mogile ciemnej

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1947

Powstaje Nowa Huta: na głos z fortepianem

Czytelnik

1951

Janek traktorzysta

Czytelnik

1951

Maryś, Marysiu...

Czytelnik

1952

Rybaczka: na głos i fortepian

Czytelnik

1951

Zrękowiny: piosenka kaszubska

Czytelnik

1951

Jakże pisać mam do chłopca

Czytelnik

1951

Marsz wycieczkowy

Czytelnik

1952

Po szerokim pięknym świecie: piosenka dla dzieci na głos z fortepianem

Czytelnik

1951

Nie pozwolimy

Czytelnik

1952

Obronimy tę ziemię

Czytelnik

1952

Sprawny do pracy i obrony

Czytelnik

1951

Budowniczym Nowej Huty

Czytelnik

1951

Piosenko ma

Czytelnik

1951

Pochód przyjaźni

Czytelnik

1951

Cicha noc: piosenka-walc

Czytelnik

1951

Deszcz

Czytelnik

1951

Do roboty

Czytelnik

1951

Do roboty

Czytelnik

1951

Jak młode stare miasto

Czytelnik

1951

Już się złocą liście

Czytelnik

1952

Latarnie warszawskie

Czytelnik

1951

Pieśń pokoju

Czytelnik

1951

Piosenka o kapitanie

Czytelnik

1952

Wiatr wolności

Czytelnik

1952

Daleko został cały świat: op. 2, nr 1

Czytelnik

1951

Piosenka pierwszomajowa

Czytelnik

1951

I gotowe: walc: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.