Główna Księgarnia Wojskowa

Zgłoszenie do artykułu: Główna Księgarnia Wojskowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (20)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Wojenna pieśń polska. T. 1

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Wojenna pieśń polska. T. 2

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Wojenna pieśń polska. T. 3

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski: życiorys, pieśni, poezje

Centrala Wydawnictw Obchodów i Uroczystości Wojskowo-Społecznych

1933

Polska Organizacja Wojskowa w pieśni i poezji

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego

Główna Księgarnia Wojskowa

1933

Na wesoło: wodewil w 3 aktach

Główna Księgarnia Wojskowa

1937

100 pieśni żołnierskich

Główna Księgarnia Wojskowa

1937

100 pieśni żołnierskich: na 1 głos

Główna Księgarnia Wojskowa

1937

Pieśń o Prezydencie Rzeczypospolitej

Główna Księgarnia Wojskowa

1933

Wstań polski ludu

Główna Księgarnia Wojskowa

1928

Wstań polski ludu: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Główna Księgarnia Wojskowa

1928

Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. Cz. 1

Główna Księgarnia Wojskowa

1934

Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. Cz. 1

Główna Księgarnia Wojskowa

1934

Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. Cz. 2, Z. 1

Główna Księgarnia Wojskowa

1937

Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. Cz. 2, Z. 1

Główna Księgarnia Wojskowa

1937

Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. Cz. 2, Z. 2

Główna Księgarnia Wojskowa

1938

Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. Cz. 2, Z. 2

Główna Księgarnia Wojskowa

1938

W krwawym bitwy majestacie: pieśń wojenna: na jeden głos i fortepian

Główna Księgarnia Wojskowa

1938

Ania

Główna Księgarnia Wojskowa

1946

Więcej...
Bibliografia