Gubrynowicz i Schmidt

Zgłoszenie do artykułu: Gubrynowicz i Schmidt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (39)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Pięć pieśni: do słów K. M. Górskiego: op. 6. Z. 1

Gubrynowicz i Schmidt

1900

Pięć pieśni: do słów K. M. Górskiego: op. 6. Z. 2

Gubrynowicz i Schmidt

1900

Pieśni nabożne na cały rok kościelny. Z. 1. Pieśni Adwentowe

Towarzystwo Ludoznawcze

1897

Kołysanka

Burzyńska, Jadwiga

1907

Rdzawe liście strząsa z drzew

Burzyńska, Jadwiga

1907

Słodka dziewczyno daj mi twe usta

Burzyńska, Jadwiga

1907

Żal mi myśli

Burzyńska, Jadwiga

1907

Kościół wiejski z poematu „Jan Bielecki” J. Słowackiego

Gubrynowicz i Schmidt

1910

Dusza w niebie: pieśń do słów autora „Wiesława”

Czubski, Jan

1891

Modlitwa Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem

Gubrynowicz i Schmidt

1890

Modlitwa księdza Marka

Czubski, Jan

1904

W starym dworze: polonez

Gubrynowicz i Schmidt

1880

Trzy pieśni na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu. 1

Gubrynowicz i Schmidt

1910

Trzy pieśni na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu: Zawód ; Preludium

Gubrynowicz i Schmidt

1910

4 Pieśni ludowe włoskie na średni głos z towarzyszeniem fortepianu. I

Gubrynowicz i Schmidt

1900

4 Pieśni ludowe włoskie na średni głos z towarzyszeniem fortepianu. II

Gubrynowicz i Schmidt

1900

Czarne oczki: krakowiak

Gubrynowicz i Schmidt

Nie wierz nie: walce

Gubrynowicz i Schmidt

Po dachu skacze: polka

Gubrynowicz i Schmidt

Ptaszyno ma: scherzino

Gubrynowicz i Schmidt

Kołysanka: pieśń

Gubrynowicz i Schmidt

Motyw ludowy

Gubrynowicz i Schmidt

Pieśń jesienna

Gubrynowicz i Schmidt

Słuchaj dziewcze!

Gubrynowicz i Schmidt

Hymn Polski

Gubrynowicz i Schmidt

1908

Polska dzieweczka

Gubrynowicz i Schmidt

1908

Hymn do Boga

Gubrynowicz i Schmidt

1900

Kantata ku czci Adama Mickiewicza

Gubrynowicz i Schmidt

1898

Msza mała: na chór męski

Gubrynowicz i Schmidt

1905

Od dworu do dworu: kujawiak charakterystyczny na fortepian

Gubrynowicz i Schmidt

1898

Requiem: na chór trzygłosowy męski

Gubrynowicz i Schmidt

1910

Siedem pieśni religijnych: na chór męski

Gubrynowicz i Schmidt

1907

Spartanka: ballada

Gubrynowicz i Schmidt

1896

Veni Creator: hymn na chór czterogłosowy męski: dz. 14

Gubrynowicz i Schmidt

1887

Widzenie: deklamacja z towarzyszeniem fortepianu

Gubrynowicz i Schmidt

1907

Trzy pieśni: op. 14 nr 1

Gubrynowicz i Schmidt

1898

Trzy pieśni: op. 14 nr 2

Gubrynowicz i Schmidt

Karlińscy: tragedia w pięciu odsłonach poprzedzona uwerturą

Gubrynowicz i Schmidt

1874

Wznieś się orle!: polonez na chór męski z towarzyszeniem fortepianu ad libitum lub na sam fortepian: op. 47

Gubrynowicz i Schmidt

1907

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.