Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (12)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Pieśń do Matki Boskiej Piekarskiej: na chór mieszany a cappella lub z towarzyszeniem organów: opus 8, nr 6

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1937

Dziewięć pieśni: na chór mieszany: sopran-alt

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1939

Dziewięć pieśni: na chór mieszany: tenor-bas

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1939

Niechaj wieść idzie...: na chór męski z towarzyszeniem fortepianu (orkiestry) lub a cappella

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1939

Śmierć ułana: parafraza na temat pieśni ludowej „Jedzie ułan”: na chór męski

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

Pieśni powojenne: 18 utworów oryginalnych na chór mieszany: op. 30: tenor

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1949

Na pograniczu śląskiem: wiązanka ludowa w łatwym układzie z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry: op. 16, nr 2

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1935

Na pograniczu śląskiem: wiązanka ludowa w łatwym układzie z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry: op. 16, nr 1

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1935

Pieśń polskich górników: na chór męski a cappella: op. 13 nr 1

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1931

Pieśń polskiego hutnika: na chór męski a cappella: op. 13, nr 2

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1932

Pieśń polskiego hutnika: na chór mieszany a cappella: op. 12, nr 2

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1932

Kolęda z Bobowej: na chór mieszany i fortepian lub organy

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1938

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.