Abratowski, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Abratowski, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Abratowski, Kazimierz

Data urodzenia:

10 stycznia 1893

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1974

Informacje

Kompozytor, pianista, dyrygent oraz pedagog. Absolwent Lwowskiego Instytutu Muzycznego. W latach 1923–1927 był dyrygentem orkiestry symfonicznej przy Towarzystwie Muzycznym „Gwiazda”, następnie prowadził klasę muzyki kameralnej oraz orkiestrę symfoniczną Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Pod koniec lat trzydziestych pracował jako dyrygent chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Bard” we Lwowie, następnie prowadził orkiestry: dętą, symfoniczną i mandolinową oraz chór w Zakładach Azotowych w Tarnowie (od 1937 r.). Był kompozytorem piosenek, muzyki scenicznej oraz ilustracyjnej[1].

Bibliografia