Adamska-Grossmanowa, Halina

Zgłoszenie do artykułu: Adamska-Grossmanowa, Halina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Adamska-Grossmanowa, Halina

Data urodzenia:

1905
Jest to data niepewna.

Informacje

Skrzypaczka. Założycielka i kierowniczka kwintetu koncertowego. Żona skrzypka Zygmunta Grossmana. W latach 1925–1930 mieszkała z mężem w Krakowie i uczyła w Szkole Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego. Występowała jako solistka w Polskim Radiu w Krakowie. W latach trzydziestych była znana przede wszystkim dzięki występom radiowym, m.in. z orkiestrą pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga w rozgłośni warszawskiej. Ze swym kwintetem grała w kawiarniach, m.in. w Hotelu Europejskim, ponadto brała udział w licznych koncertach organizowanych przez Ormuz na terenie całego kraju.

W 1934 r. nagrała ze swym zespołem serię płyt w „Syrenie Record” z muzyką salonową. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywała w Krakowie. Grała w stworzonej na polecenie Hansa Franka reprezentacyjnej Orkiestrze Generalnej Guberni, kierowanej przez Romana Hindemitha (brata Paula). Po II wojnie światowej pracowała w Filharmonii Krakowskiej, później przeniosła się do Warszawy[1].

Bibliografia