Fitelberg, Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Fitelberg, Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Fitelberg, Grzegorz

Data urodzenia:

1874

Data śmierci:

1953

Miejsce śmierci:

Katowice

Informacje

Dyrygent, kompozytor. W latach 1891–1896 studiował grę skrzypcową u Stanisława Barcewicza oraz kompozycję u Zygmunta Noskowskiego w Konserwatorium Warszawskim. Debiutował w 1904 r. jako dyrygent w Filharmonii Warszawskiej.

W 1905 r. wraz z Karolem Szymanowskim, Ludomirem Różyckim oraz Apolinarym Szelutą stworzył Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich. Dyrygował prawykonaniami dzieł różnych kompozytorów polskich, jak Szymanowski, Różycki, Karłowicz.

Dyrygował gościnnie w Dreźnie, Berlinie, Lipsku, oraz Wiedniu. Od 1914 r. roku aż do zakończenia I wojny światowej działał w Petersburgu, potem pozostał w Rosji do 1921 r. W latach 1921–1924 współpracował z baletami rosyjskimi Sergiusza Diagilewa w Paryżu.

Powrócił do Polski i w latach 1934–1939 prowadził Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Warszawie. W 1947 r. objął dyrekcję Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Od 1950 r. kierował klasą dyrygentury w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej[1].

Bibliografia