Arct, Jerzy Wiktor

Zgłoszenie do artykułu: Arct, Jerzy Wiktor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Arct, Jerzy Wiktor

Pseudonim:

Jotar

Data urodzenia:

10 marca 1903

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

14 listopada 1980

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Syn Aleksandra i Elżbiety z Dąbrowskich. Pochodził ze znanej rodziny warszawskich księgarzy. W 1922 r. rozpoczął pracę w Zakładach Wydawniczych Michała Arcta S.A. – początkowo był kierownikiem działu zagranicznego, następnie prowadził wydawnictwo nutowe. Należał do Zarządu Głównego Związku Księgarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Od 1928 r. był członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS); w 1933 r. został wybrany skarbnikiem. Opublikował utwory muzyczne. Współpracował z kompozytorem Adamem Lewandowskim. Podczas okupacji hitlerowskiej należał do Armii Krajowej; walczył w powstaniu warszawskim. Po II wojnie światowej działał w ZAiKS-ie. Od 1961 r. był dyrektorem Zjednoczonych Zespołów Realizatorów Filmowych[1].

Bibliografia