Lewandowski, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Lewandowski, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lewandowski, Adam

Data urodzenia:

13 listopada 1889

Miejsce urodzenia:

Wieliszew

Data śmierci:

28 marca 1951

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, aranżer. W 1902 r. rozpoczął studia w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Był z wykształcenia pianistą i kompozytorem. Konserwatorium ukończył w roku 1909. Od 1910 r. był kierownikiem Towarzystwa Muzycznego w Kole. Prowadził tam chór a także kierował niewielką orkiestrą symfoniczną.

W 1913 r. powrócił do Warszawy. W latach 1914–1917 pracował jako nauczyciel muzyki, jednocześnie był zatrudniony jako urzędnik w Gazowni Warszawskiej i prowadził chór złożony z jej pracowników. Do wybuchu II wojny światowej był dyrygentem chóru Duda przy Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim oraz chóru Znicz. Publikował utwory o poważnym charakterze.

Po II wojnie światowej działał jako juror w konkursach muzycznych, należał do Związku Księgarzy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Był też działaczem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Zmarł w tragicznych okolicznościach[1].

Bibliografia