Baczyński, Krzysztof Kamil

Zgłoszenie do artykułu: Baczyński, Krzysztof Kamil

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Baczyński, Krzysztof Kamil

Pseudonim:

Krzysztof

Bugaj, Jan

Smugosz, Piotr

Data urodzenia:

22 stycznia 1921

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

4 sierpnia 1944

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

W 1939 r. ukończył Liceum im. Stefana Batorego z zamiarem poświęcenia się grafice. Wiersze pisał od 1938 r., ale debiut książkowy przypadł już na lata wojny. Latem 1940 r. nakładem Wydawnictwa Sublokatorów Przyszłości odbito na prawach manuskryptu 7 egzemplarzy tomiku Zamknięty echem, jesienią zaś nakładem tego samego wydawnictwa tomik Dwie miłości. W 1942 r. wydrukował własnoręcznie w 3 egzemplarzach poematy Modlitwa, Matce, poświęcając je matce Stefanii, zaś w jednym egzemplarzu wiersze wybrane Wiosna 1942. W 1943 r. pod pseudonimem „Jan Bugaj” wyszły jego Wiersze wybrane, następnie pod pseudonimem „Piotr Smugosz” wydał Śpiew z pożogi, wreszcie nakładem czasopisma „Droga” Arkusz poetycki. Jego poezje weszły także do wydanych konspiracyjnie antologii Pieśń niepodległa, Słowo prawdziweŚpiew wojny. Pojedyncze wiersze drukował w „Werblach Wolności”, „Drodze” i w „Demokracie”. Poległ w rejonie Placu Teatralnego. Po wojnie odnaleziono grób poety. Ekshumowany w 1947 r., spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach obok żony Barbary (z domu Drapczyńska), która zginęła podczas powstania w śródmieściu Warszawy. W latach 1947–1970 wydano pośmiertnie: Śpiew z pożogi (1947 r.), Utwory zebrane (1961 r. i 1970 r.), Utwory wybrane (1946 r.), Wybór poezji (1966 r.), Poezje wybrane (1967 r.) oraz studium Kazimierza Wyki pt. Krzysztof Baczyński 1921–1944 i wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim pt. Żołnierz, poeta, czasu kurz…[1].

Bibliografia