Baran, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Baran, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Anatomia

Rok wydania: 2000

Tytuł: Déja vu

Rok wydania: 2000

Tytuł: Afryka

Rok wydania: 1994

Tytuł: Koncert Przeżyj to sam: 20 lat Lombard

Rok wydania: 2002

Tytuł: Koncert

Rok wydania: 1990

Tytuł: Kreacje

Rok wydania: 1987

Tytuł: Przeżyj to sam

Rok wydania: 2004

Tytuł: Rocking the East

Rok wydania: 1991

Tytuł: Szara maść

Rok wydania: 1992

Tytuł: Welcome home

Rok wydania: 1990

Tytuł: Welcome home

Rok wydania: 1990

Tytuł: W blasku świec

Rok wydania: 1998

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/prsPrfX.php?osoba=4133&ath=1
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 12.02.2015].