Bellon, Wojciech

Zgłoszenie do artykułu: Bellon, Wojciech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zdjęcie z rodzinnego archiwum domowego.

Pseudonim:

Bellon, Wojciech

Nazwisko:

Belon, Wojciech Jerzy

Data urodzenia:

14 marca 1952

Miejsce urodzenia:

Kwidzyn

Data śmierci:

3 maja 1985

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Poeta, autor tekstów piosenek, pieśniarz i kompozytor. Studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel zespołu Wolna Grupa Bukowina. Dzieciństwo i młodość spędził w Busku. Tam w czasach licealnych prowadził kabaret, zorganizował też grupę muzyczną, zalążek późniejszej Wolnej Grupy Bukowiny, która zadebiutowała na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie w 1971 r. Po maturze przeniósł się do Krakowa. Do 1985 r. koncertował z własnym zespołem.

Jest laureatem:

– wyróżnień za muzykę i tekst na Festiwalu Piosenki Turystycznej Bazuna w Gdańsku (w 1972 r. za Pejzaże harasymowiczowskie, w 1973 r. za piosenkę Zakochani),

– wyróżnienia za Nocną piosenkę o mieście na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie w 1974 r.,

– nagrody specjalnej wraz z zespołem oraz nagrody Związku Polskich Autorów i Kompozytorów na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w 1974 r.

W 1978 r. dokonał z Wolną Grupą Bukowiną pierwszych nagrań archiwalnych (EP dla Tonpressu, MC dla Wifonu oraz dla Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach), uczestniczył w przeglądach i konkursach piosenki studenckiej w Taszkiencie, Rydze, Belgradzie i Bratysławie, w Targach Estradowych w Poznaniu (1975 r.), w Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Opole ’80.

W 1986 r. ukazał się tomik poetycki Wojciecha Bellona Niechaj zabrzmi Bukowina, wydany przez OTO Kalambur. W latach 1991–1996 ukazały się trzy CD Wolnej Grupy Bukowina, na których znalazły się najpopularniejsze piosenki Wojciecha Bellona. W 1995 r. ukazał się drukiem Śpiewnik Bukowina z tekstami piosenek Wolnej Grupy Bukowina (wśród nich 14 niepublikowanych dotąd wierszy Wojciecha Bellona), wydany przez Pomaton EMI[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=11169
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 05.05.2023].