Bielski, Franciszek

Zgłoszenie do artykułu: Bielski, Franciszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Aż podłoga trzeszczy: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Aż podłoga trzeszczy: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Dziewczyno kochana: polka na dużą dęta orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Dziewczyno kochana: polka na małą dęta orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Jubileuszowa polka: na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na jarmarku: mazur na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na jarmarku: mazur na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na jarmarku: mazur na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nad brzegiem Wisły: walc na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nad brzegiem Wisły: walc na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nasz marsz: na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Nasz marsz: na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Nasza polka: na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nasza polka: na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nasza polka: na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Przez wieś: marsz na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Przez wieś: marsz na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Wesoło dziś: mazur na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Wesoło dziś: mazur na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Wesoło dziś: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabawa u strażaków: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabawa u strażaków: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabawa u strażaków: oberek na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zamaszysty: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zamaszysty: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zamaszysty: oberek na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Więcej...
Bibliografia