Bielunas, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Bielunas, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Afryka z klimatyzacją

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Byki z gramatyki

Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Cyrk wita was

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Czemu rock jest taki długi

Ryszka, Andrzej

Bielunas, Jerzy

Czwarta klasa na obcasach

Pospieszalski, Jan

Bielunas, Jerzy

Dyskoteczka

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Guma do podskoków

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Indianie na tapczanie

Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Kochaj czworonogi

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Kolorowe dzieci

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Małe Wu Wu cz. 1

Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Małe Wu Wu cz. 2

Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Małe Wu Wu cz. 3

Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

My chcemy grać w zielone

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Na plaży

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Na słodko

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Perski kot Dżafar

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Piosenka na „b”

Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Planetarium w akwarium

Pospieszalski, Mateusz
Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Skacze ślimak, śpiewa żaba

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Słodkie abecadło

Ryszka, Andrzej

Bielunas, Jerzy

Słonie na balkonie

Pospieszalski, Jan

Bielunas, Jerzy

Szafy z koralowej rafy

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Tenao

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Tydzień u fryzjera

Jeżowska, Majka

Bielunas, Jerzy

Ufowyliczanka

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Żab nie wolno trzymać w domu

Pospieszalski, Jan

Bielunas, Jerzy

Więcej...
Bibliografia