Bieniek, Franciszek

Zgłoszenie do artykułu: Bieniek, Franciszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bieniek, Franciszek

Data urodzenia:

26 stycznia 1907

Miejsce urodzenia:

Skowieszyn (województwo krakowskie)

Data śmierci:

1 września 1944

Informacje

Pieśniarz ludowy, kompozytor, autor tekstów, autor opracowań pieśni ludowych. Był synem Andrzeja i Katarzyny z Garantów. W drugiej połowie lat trzydziestych dokonał pokaźnej liczby nagrań muzyki ludowej – głównie pieśni krakowskich – dla Syreny Record. Występował z koncertami w rozgłośniach Polskiego Radia w Krakowie i Warszawie (m.in. z orkiestrą Tadeusza Kozłowskiego). Podczas II wojny światowej walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Brał czynny udział w bitwie pod Tobrukiem. Służył w 2 Baonie Strzelców Karpackich we Włoszech. Poległ w walkach pod Foglią. Był odznaczony Krzyżem Walecznych.

„Franciszek Bieniek, pięknie zapowiadający się talent śpiewaczy, znany jest z kilku koncertów estradowych a przede wszystkim radiowych. Ostatnio F. Bieniek nagrał ludowe piosenki krakowskie i podkrakowskie na płytach gramofonowych.”Sukcesy krakowskiego tenora, tygodnik „AS” z 21 lutego 1937 r.

„Franciszek Bieniek pochodzący sam z ludu wiejskiego, potrafił w piosenkach swoich wyczarować prawdziwy obraz wsi, jej radości i jej smutki. Płyty p. Franciszka Bieńka należą do rzadkich pereł polskiej sztuki ludowej.” – katalog płyt Syrena Electro z lutego 1937 r[1].

Bibliografia