Biernacki, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Biernacki, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Biernacki, Tadeusz

Data urodzenia:

1899

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1974

Informacje

Inżynier chemik. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Członek „Zarzewia” i Związku Strzeleckiego. Od lipca 1915 r. legionista VI batalionu I Brygady (w kompanii Leopolda Kuli-„Lisa”). Więzień obozu w Szczypiornie. Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrowie Górniczej. Uczestnik walk na froncie ukraińskim w 1919 r. Żołnierz 36 pp Legii Akademickiej, później 33 pp. Zmarł na emigracji w Szwajcarii[1].

Bibliografia