Biernat, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Biernat, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Biernat, Mieczysław

Pseudonim:

Artur

Data urodzenia:

11 stycznia 1919

Miejsce urodzenia:

Zwola (powiat opatowski, województwo kieleckie)

Informacje

Przed wojną ukończył szkołę średnią. Już wtedy próbował swych sił literackich. W latach okupacji zajmował się początkowo organizowaniem tajnego nauczania. W 1942 r. wszedł do miejscowej komórki Batalionów Chłopskich (BCh). W 1943 r. powiatowe kierownictwo „Rocha” powierzyło mu redagowanie prasy w powiecie opatowskim. Od tego czasu aż do wyzwolenia kierował redakcjami trzech pism terenowych: tygodnika „Walka o Nową Polskę”, miesięcznika ideowo-programowego BCh „Chłopska Droga” i miesięcznika młodzieży chłopskiej „Na orlich skrzydłach”, na łamach, którego wydrukował piosenkę Niedługo. Po wyzwoleniu ukończył liceum pedagogiczne. Pracował na stanowisku kierownika szkół powszechnych w Linowie, powiat Sandomierz, oraz Przeuszynie i Zwoli w rodzinnym powiecie opatowskim. W 1947 r. za utwór sceniczny Za prawdę, za lud, za słońce otrzymał nagrodę w konkursie tygodnika „Wieś”. W 1955 r. wydał nakładem Wydawnictwa Iskry pracę Przeuszyn, wieś, jakich wiele. Ogłosił również wiele prac z dziedziny pedagogiki[1].

Bibliografia