Biernat, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Biernat, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Biernat, Mieczysław

Pseudonim:

Artur

Data urodzenia:

11 stycznia 1919

Miejsce urodzenia:

Zwola (powiat opatowski, województwo kieleckie)

Informacje

Przed wojną ukończył szkołę średnią. Już wtedy próbował swych sił literackich. W latach okupacji zajmował się początkowo organizowaniem tajnego nauczania. W 1942 r. wszedł do miejscowej komórki Batalionów Chłopskich (BCh). W 1943 r. powiatowe kierownictwo „Rocha” powierzyło mu redagowanie prasy w powiecie opatowskim. Od tego czasu aż do wyzwolenia kierował redakcjami trzech pism terenowych: tygodnika „Walka o Nową Polskę”, miesięcznika ideowo-programowego BCh „Chłopska Droga” i miesięcznika młodzieży chłopskiej „Na orlich skrzydłach”, na łamach, którego wydrukował piosenkę Niedługo. Po wyzwoleniu ukończył liceum pedagogiczne. Pracował na stanowisku kierownika szkół powszechnych w Linowie, powiat Sandomierz, oraz Przeuszynie i Zwoli w rodzinnym powiecie opatowskim. W 1947 r. za utwór sceniczny Za prawdę, za lud, za słońce otrzymał nagrodę w konkursie tygodnika „Wieś”. W 1955 r. wydał nakładem Wydawnictwa Iskry pracę Przeuszyn, wieś, jakich wiele. Ogłosił również wiele prac z dziedziny pedagogiki[1].

Bibliografia