Boba, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Boba, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Boba, Jan

Data urodzenia:

10 marca 1941

Miejsce urodzenia:

Kraków

Informacje

Pianista jazzowy i kompozytor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Autor pracy magisterskiej pt. Zespół jazzowy jako organizacyjna jednostka Polskiej Federacji Jazzowej z uwzględnieniem własnych doświadczeń. Założyciel oraz pianista i lider zespołu Jazz Band Ball (w latach 1962–1970 i 1973–1987). Współpracował także z zespołami Old Metropolitan Band (1970–1972) oraz Beale Street Band (1988–1990). Od 1991 r. prowadzi własny Boba Jazz Band.

Z zespołem Jazz_Band_Ball zdobył I nagrodę w Konkursie Zespołów Jazzowych Polski Południowej w Krakowie w 1962 r., otrzymał też dyplom od senatora stanu Kalifornia za propagowanie kultury amerykańskiej na świecie w 1987 r. Jest laureatem Złotego Helikonu w 1978 r. oraz „Złotej Tarki” na Old Jazz Meeting w Iławie w 1994 r. Brał udział w festiwalach jazzowych w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Szwecji, Niemczech i USA[1].

Bibliografia