Bukała, Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Bukała, Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Brań brak

Schuberth, Rudi

Schuberth, Rudi
Bukała, Grzegorz

Budowniczym ruin

Pawlukiewicz, Andrzej

Bukała, Grzegorz

Być albo co?

Leśniak, Tadeusz

Bukała, Grzegorz

Chiński mur

Schuberth, Rudi

Schuberth, Rudi
Bukała, Grzegorz

Eine Kleine Bitte

Bukała, Grzegorz
Mołdawa, Michał

Bukała, Grzegorz
Mołdawa, Michał

Generalnie jest kapitalnie

Schuberth, Rudi

Bukała, Grzegorz

Grusza a sprawa polska

Pawlukiewicz, Andrzej

Bukała, Grzegorz

Jajo Kolumba

Bukała, Grzegorz

Leśniak, Tadeusz

Jest nas paru

Seroka, Zbigniew

Bukała, Grzegorz

Klechda o dobrym pociągu

Bukała, Grzegorz
Pawlukiewicz, Andrzej

Bukała, Grzegorz

List z wojska

Schuberth, Rudi

Schuberth, Rudi
Bukała, Grzegorz

Mała piosenka o niebie

Pawlukiewicz, Andrzej

Bukała, Grzegorz

Nina albo partyzancka miłość

Jaczewski, Michał

Bukała, Grzegorz

Pan Tarej

Schuberth, Rudi

Schuberth, Rudi
Bukała, Grzegorz

Raczej optymistycznie

Bukała, Grzegorz
Seroka, Zbigniew

Bukała, Grzegorz

Ring wolny – pierwsze starcie

Pawlukiewicz, Andrzej

Bukała, Grzegorz

Rzecz o życiu

Bukała, Grzegorz

Bukała, Grzegorz

Staruszek jazz

Pawlukiewicz, Andrzej

Bukała, Grzegorz

Tawerna „Pod pijaną zgrają”

Bukała, Grzegorz

Twój pierwszy elementarz

Schuberth, Rudi
Bukała, Grzegorz

Lejman, Paweł
Szczucki, Krzysztof

Wariacje na temat skrzypka Hercowicza

Bukała, Grzegorz

Bukała, Grzegorz

Wiosna w naszej wsi

Schuberth, Rudi

Bukała, Grzegorz

Złote żniwa

Schuberth, Rudi
Seroka, Zbigniew

Schuberth, Rudi
Bukała, Grzegorz

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

3. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 18.08.2016].