Chaveau, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Chaveau, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chaveau, Maria

Data śmierci:

29 października 1932

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewaczka. Zaczynała karierę jako chórzystka w Warszawskich Teatrach Rządowych. Należała do zespołu Adlofiny Zimajer, występowała w Łodzi, Kielcach, Radomiu. W 1903 r. zaangażowano ją do operetki WTR. Debiutowała 15 lutego 1903 r. w „Nowościach”. Śpiewała w operetkach, grała w teatrzykach ogródkowych, kabarecie.

Podczas I wojny światowej występowała w Kijowie i Moskwie, zaś po powrocie do Warszawy w 1918 r. w „Argusie”, „Mozaice”, „Qui pro Quo”. W 1920 r. zaczęła ponownie śpiewać w operetce w teatrze „Nowości”, natomiast od 1927 r. aż do śmieci występowała w Teatrze Letnim; zagrała także w kilkunastu filmach, m.in. w Przedwiośniu (1928 r.)[1].

Bibliografia