Chmielewicz, Maksymilian

Zgłoszenie do artykułu: Chmielewicz, Maksymilian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chmielewicz, Maksymilian

Data urodzenia:

23 września 1894

Miejsce urodzenia:

Inowrocław

Data śmierci:

25 kwietnia 1938

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor i dyrygent. Studiował m.in. w Szczecinie i Berlinie. W 1923 r. ukończył Śląskie Konserwatorium Muzyczne w Katowicach. Już w młodym wieku rozpoczął pracę dyrygenta chórów. Od 1914 do 1916 r. był orkiestrantem w orkiestrze 2 pułku grenadierów w Szczecinie, następnie od 1919 r. prowadził orkiestrę 60 pułku piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1923–1927 był dyrygentem orkiestry 73 pułku piechoty w Katowicach. Powołany na stanowisko doradcy muzycznego Dowództwa Okręgu Korpusu VII w Poznaniu, był jednocześnie – w stopniu kapitana – dyrygentem orkiestry 58 pułku piechoty Czwartaków Wielkopolskich. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim u Łucjana Kamieńskiego i uzyskał tam dyplom magistra (1935 r.). W 1937 r. został dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry 36 pułku piechoty Legii Akademickiej w Warszawie[1].

Bibliografia