Chojecki, Leon

Zgłoszenie do artykułu: Chojecki, Leon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chojecki, Leon

Data urodzenia:

1858

Data śmierci:

19 listopada 1931

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, nauczyciel, krytyk muzyczny i wydawca. Był absolwentem Konserwatorium Warszawskiego. Powołał do życia Stowarzyszenie Wydawnicze Zjednoczonych Muzyków oraz założył w 1899 r. wydawnictwo nutowe „Meloman”, które od 1903 r., już jako miesięcznik literacko-muzyczny pt. „Nowości Muzyczne”, przetrwało do wybuchu I wojny światowej. Ponadto publikował w czasopismach sprawozdania z życia muzycznego Warszawy, a także był autorem licznych publikacji ze swojej dziedziny. W wydawnictwie Gebethnera i Wolffa ukazał się w jego opracowaniu Zbiór celniejszych melodii narodowych polskich, żołnierskich i ludowych.

Na łamach „Melomana”, a także „Nowości muzycznych” ogłosił wiele kompozycji własnych oraz opracowań polskich pieśni ludowych na fortepian[1]. Był autorem opracowań utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopina, Edwarda Griega, polskich pieśni ludowych, działał też jako publicysta muzyczny[2].

Bibliografia