Chylińska, Agnieszka

Zgłoszenie do artykułu: Chylińska, Agnieszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Chylińska, Agnieszka

Data urodzenia:

23 maja 1976

Miejsce urodzenia:

Gdańsk

Informacje

Wokalistka rockowa i autorka tekstów. Zadebiutowała w 1994 r. na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim, gdzie zdobyła III nagrodę. Śpiewała w amatorskiej grupie Second Face. Nawiązała również współpracę z zespołem Grzegorza Skawińskiego Skawalker, z którego powstała grupa O.N.A. Była jej solistką w latach 1995–2003. Wspólnie z zespołem zdobyła:

– nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk ’96 w kategoriach zespół roku, album roku – rock (CD O.N.A.: Bzzzzz) i Fryderyk ’98 w kategoriach zespół roku, album roku – rock (CD O.N.A.: T.R.I.P.),

– nagrodę dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’97.

Jest także laureatką tzw. paszportu na cały świat tygodnika „Polityka” w 2001 r. w kategorii rock-rop-erstrada „za intrygujący, drapieżny głos, który jest najlepszym instrumentem zespołu O.N.A., za teksty piosenek i niebywałą energię na scenie”.

W 1998 r. ukazał się pamiętnik O sobie samej w opracowaniu Marty Szelichowskiej-Kiziniewicz, a rok później książka Andrzeja Grabowskiego pt. Ona, oni, O.N.A., wydana przez In Rock.

Po rozpadzie zespołu O.N.A. powróciła na estradę w lutym 2004 r. na czele własnego zespołu Chylińska w składzie: Agnieszka Chylińska – voc., Wojciech Horny – kbrd., Zbigniew Kraszewski – dr., Krzysztof Misiak – g., Dariusz Osiński – bg. Miesiąc później ukazała się debiutancka płyta zespołu[1].

Bibliografia