Cugowski, Krzysztof

Zgłoszenie do artykułu: Cugowski, Krzysztof

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Cugowski, Krzysztof

Data urodzenia:

30 maja 1950

Miejsce urodzenia:

Lublin

Informacje

Wokalista rockowy, gitarzysta i kompozytor. Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną w Lublinie w klasie fortepianu. Grał w amatorskich zespołach rockowych. W 1973 r. z Romualdem LipkąAndrzejem Ziółkowskim współtworzył Budkę Suflera, z którą koncertował do 1977 r. Wziął udział w nagraniu LP Budka Suflera: Cień wielkiej góry i LP Budka Suflera: Przechodniem byłem między wami. W 1978 r. współpracował z Piotrem Figlem i zespołem Spisek, z którym nagrał LP Krzysztof Cugowski-P. Figiel Ensemble: Wokół cisza trwa. W 1981 r. z muzykami wrocławskimi utworzył hardbluesową grupę Cross, która nagrała LP Krzysztof Cugowski & Cross: Podwójna twarz. Od 1983 r. ponownie współpracuje z Budką Suflera.

Jest laureatem:

– nagrody polskiego przemysłu muzycznego Fryderyk ’97 w kategorii wokalista roku,

– Play-Box ’99 w kategorii wokalista roku,

– Superjedynki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2001 w kategorii wokalista.

O swoich losach artystycznych opowiedział Cezaremu Mrozowi w autobiograficznej książce pt. Cugowski, wydanej w 2004 r[1].

Bibliografia