Budka Suflera

Zgłoszenie do artykułu: Budka Suflera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Budka Suflera

Data powstania:

1973

Informacje

Zespół rockowy utworzony w 1973 r. w Lublinie w składzie: Krzysztof Cugowski – voc., Romuald Lipko – bg., pf., Zbigniew Zieliński – dr., Andrzej Ziółkowski – g. Początkowo współpracował z grupą wokalną i kwintetem smyczkowym. Zadebiutował w 1974 r. w Rozgłośni Lubelskiej Polskiego Radia nagraniami, wśród których znalazła się m.in. piosenka Ain’t No Sunshine, znana jako Sen o dolinie. Ogólnopolską popularność przyniosła mu tytułowa piosenka pierwszego LP Cień wielkiej góry. Od 1975 r. skład zespołu podlegał częstym zmianom, m.in. Zbigniewa Zielińskiego zastąpił Tomasz Zeliszewski, w 1976 r. dołączył Andrzej Szczodrowski – bar. sxf., alt sxf., org., a w 1977 r. wokalistą został Stanisław Wenglorz. Zmianom personalnym towarzyszyły zmiany w brzmieniu i stylistyce.

W 1978 r. zespół tworzyli: Jan Borysewicz – g,. Romuald Czystaw – voc., Zdzisław Janiak – g., Romuald Lipko – kbrd., lider, Tomasz Zeliszewski – dr., Andrzej Ziółkowski – bg. W latach 80-tych współpracowali z nim soliści: Izabela Trojanowska (1980–1981), Felicjan Andrzejczak (1981–1982), Urszula Kasprzak (1982–1988). Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia oraz płytowych.

Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w NRD, Czechosłowacji, RFN, ZSRR, Holandii, Francji, na Węgrzech, w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Wystąpił w filmie pt. Przepraszam, czy tu biją (reż. Marek Piwowski) i Alabama (reż. Ryszard Rydzewski). Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 3 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Współpracowali z nim także: Marek Dmytrow, Krzysztof Mandziara, Andrzej Sidło – g., Piotr Płecha – bg. oraz Anna Jantar, Irena JarockaCzesław Niemen.

W latach 1992–2003 zespół tworzyli: Krzysztof Cugowski – voc., Mieczysław Jurecki – bg., Romuald Lipko – kbrd., lider, Marek Raduli – g., Tomasz Zeliszewski – dr. Był gwiazdą Sopot Festival ’97.

Zespół jest laureatem:

– Wiktora ’97,

– nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk ’97 w kategoriach zespół roku i piosenka roku (Takie tango),

– nagród zespołowych i indywidualnych Play-Box w latach 1997–2000,

– nagrody Programu III Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego w 1998 r.,

– Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2000 za całokształt działalności artystycznej,

– nagrody publiczności, jury w Oddziałach Terenowych TVP SA i nagrody Polskiego Radia SA w koncercie Premiery dla autorów i wykonawcy piosenki Bal wszystkich świętych,

– Superjedynki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2000 w kategorii zespół,

– Superjedynki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2001 w kategorii przebój (Bal wszystkich świętych),

– nagrody publiczności (głosowanie audiotele) w koncercie Premiery na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2002,

– Złotego Słowika za całokształt działalności artystycznej na Sopot Festival 2006.

Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej świętował podczas specjalnego koncertu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2004, w którym promował nowy CD Budka Suflera: Jest nagrany w nowej obsadzie: Krzysztof Cugowski – voc., Piotr Kominek – kbrd., Romuald Lipko – kbrd., Łukasz Pilch – g., Mirosław Stępień – bg., Tomasz Zeliszewski – dr[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.budkasuflera.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 26.05.2011].