Cylkow, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Cylkow, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Cylkow, Henryk

Data urodzenia:

1866

Data śmierci:

1945

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor. W 1891 r. ukończył wydział prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1921 r. jego uwertura Po bitwie otrzymała II nagrodę w konkursie muzycznym im. Leopolda Kronenberga. Kilka lat później wydał cykl 5 Pieśni, następnie w 1931 r. 5 Mazurków o tendencjach folklorystycznych w duchu Karola Szymanowskiego, zaś w 1936 r. Bajki muzyczne (poezje). Pisał ponadto muzykę do znanych dzieł literackich, utwory symfoniczne. Był muzykografem, publicystą muzycznym[1].

Bibliografia