Szymanowski, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Szymanowski, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szymanowski, Karol

Korwin-Szymanowski, Karol

Data urodzenia:

6 października 1882

Miejsce urodzenia:

Tymoszówka

Data śmierci:

29 marca 1937

Miejsce śmierci:

Lozanna

Informacje

Kompozytor. Studiował muzykę od siódmego roku życia w Elizawetgradzie, następnie od 1901 r. w Warszawie, m.in. u Zygmunta Noskowskiego. W 1905 r. wespół z Ludomirem Różyckim, Grzegorzem Fitelbergiem i Apolinarym Szelutą założył grupę artystyczną „Młoda Polska w muzyce”. W latach 1906–1914 wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch, Niemiec, USA, Afryki. W 1927 r. został dyrektorem Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, zaś w 1930 r. rektorem Akademii Muzycznej. Od 1932 r. – w związku z chorobą – mieszkał i tworzył w Zakopanem. W 1933 r. podjął wiele podróży koncertowych po Europie, wykonując własne kompozycje. Do jego najbardziej znanych utworów należy opera Król Roger oraz balet–pantonima Harnasie. Był największym kompozytorem polskim I połowy XX w[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.